previous pauseresume next

اطلاعیه کمیته کام

کمیته کام که مسئولیت شاخص های کارت امتیازی متوازن سطح سازمان را بر عهده دارد در نظر دارد ،در راستای تحقق اهداف استراتژیک و پایش عملکرد داخلی سازمان ،کنترل پیشرفت پروژه های استراتژیک وتهیه شناسنامه شاخص های سال ۱۳۹۵ و همچنین گانت چارت پروژه های استراتژیک ، در راستای بازنگری برنامه استراتژیک کارگاه CSWOT به منظور بازنگری ارزیابی نقاط قوت ،ضعف،فرصت ها ،تهدیدات و تغییرات و چالش های بیمارستان امام حسین روزچهارشنبه مورخ ۹۴/۱۲/۵ در محل سالن کنفرانس بیمارستان برگزار نماید.

کمیته اموزش به بیمار

کمیته اموزش به بیمار در تاریخ ۹۴/۰۹/۰۵۰۵ باحضور اعضای کمیته تشکیل و در این کمیته فرم های اموزش به بیمار و پمفلت راهنمای بیمار تایید گردید.

کمیته ترویج زایمان طبیعی

کمیته ترویج زایمان طبیعی .شیر مادر  و مرگ کودکان یک تا ۵۹ ماهه و  TLدر تاریخ ۹۴/۰۹/۲۹با حضور اعضائ کمیته  بیمارستان و شبکه بهداشت و درمان  گلپایگان برگزار گردید .در این کمیته لیست اعضائ اصلی کمیته تخصصی ترویج زایمان طبیعی و پزشکان معتمد از رشته های تخصصی ارتوپدی، ENT  داخلی اعصاب، چشم، روانپزشکی، قلب، ارولوژی مشخص  شدند .

تشکیل کمیته مدیریت بحران با تاکید بر کورونا ویروس

کمیته مدیریت بحران در کورونا ویروس با توجه به بازگشت حجاج در بیمارستان امام حسین (ع) تشکیل گردید .

صفحه‌ها

اشتراک در بیمارستان امام حسین (ع) گلپایگان RSS
 
 

امور رفاهی

 

سایت امور رفاهی دانشگاه

فرم ثبت نام مشهد

فرم ثبت نام چادگان

زائر سرای مشهد

ویلای چادگان

منوی غذایی مهمانسرای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

منوی سالاد و دسر مهمانسرای دانشگاه