previous pauseresume next

سهمیه مرداد ماه سال ۱۳۹۷ شبکه بهداشت و درمان گلپایگان از پلاژهای چادگان

سهمیه مرداد ماه سال ۱۳۹۷ شبکه بهداشت و درمان گلپایگان از پلاژهای چادگان به شرح جدول زیر ارسال می گردد.

همکارانی که تمایل به استفاده از پلاژهای مذکور را  دارند جهت ثبت نام به رابط عمومی مراجعه فرمایند.

شنبه ۰۶/۰۵/۱۳۹۷

پنجشنبه ۰۴/۰۵/۱۳۹۷ لغایت جمعه ۰۵/۰۵/۱۳۹۷

جمعه ۰۵/۰۵/۱۳۹۷ لغایت شنبه ۰۶/۰۵/۱۳۹۷

ضمنا

  1. هزینه یک شب اقامت در طول هفته ۷۰ هزار تومان و حداکثر تعداد ۱۰ نفر می باشد. برای پنجشنبه ها و ایام تعطیل ۸۰ هزار تومان می باشد .
  2. از پذیرش همکار به صورت مجرد ممانعت می شود .
  3. افراد جهت ثبت نام اینترنتی می بایست به سایت شبکه لینک امور رفاهی مراجعه و نسبت به پرداخت وجه  ثبت نام بصورت اینترنتی اقدام و سپس کد تراکنش و کد پیگیری پرداخت را به امور رفاهی شبکه جهت ثبت نام نهایی ارائه نمایند
  4.  لینک ثبت نام :.http://gh.mui.ac.ir/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%87%DB%8C

 

تذکر : با توجه به اینکه سامانه هوشمند مدیریت امور رفاهی متصل به بانک اطلاعاتی پرسنلی  می باشد ثبت نام همکارانی که از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۵ از ویلای چادگان استفاده کرده باشند امکان پذیر نمی باشد

 

 

اصفهان -گلپایگان -بلوار معلم- روبه روی پمپ بنزین -بیمارستان امام حسین (ع) 

 

 

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.