previous pauseresume next

اطلاعیه کمیته کام

کمیته کام که مسئولیت شاخص های کارت امتیازی متوازن سطح سازمان را بر عهده دارد در نظر دارد ،در راستای تحقق اهداف استراتژیک و پایش عملکرد داخلی سازمان ،کنترل پیشرفت پروژه های استراتژیک وتهیه شناسنامه شاخص های سال ۱۳۹۵ و همچنین گانت چارت پروژه های استراتژیک ، در راستای بازنگری برنامه استراتژیک کارگاه CSWOT به منظور بازنگری ارزیابی نقاط قوت ،ضعف،فرصت ها ،تهدیدات و تغییرات و چالش های بیمارستان امام حسین روز چهارشنبه مورخ ۹۴/۱۲/۵ در محل سالن کنفرانس بیمارستان برگزار نماید.

در این کارگاه در ابتدا مروری بر مفاهیم و ویژگیهای نقاط قوت و ضعف ،فرصت ها ،تهدیدات و تغییرات و چلش های سازمانی صورت خواهد گرفت و در ادامه نظرات تک تک مسئولین واحدها، برای هر یک از موارد فوق جمع آوری و طبقع بندی می گردد.جهت دریافت فرم خام شناسنامه پروژه و شناسنامه شاخص و جدول نقاط قوت ،ضعف،فرصت ها ،تهدیدات به واحد بهبود کیفیت یا فایل پیوست مراجعه نمایید.

 
 

امور رفاهی

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.