previous pauseresume next

اطلاعیه آموزشی

با توجه به دسترسی پرسنل به سامانه فراگیر آموزش ضمن خدمت  کلیه پرسنل ملزم به رویت و بررسی دوره های اموزشی گذرانده در سال ۱۳۹۵می باشند و در صورت عدم ثبت دوره اموزشی ضمن خدمت تا تاریخ ۲۴/۱/۹۶ به صورت کتبی عدم ثبت دوره آموزشی را به واحد آموزش اعلام نمایند .

 
 

امور رفاهی

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.